Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 22 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Adwent 2023 w naszej wspólnocie

Niedziele Adwentu – Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00 (z wyjątkiem IV Niedzieli Adwentu – w tym roku przypada ona 24 grudnia i będzie wtedy tylko poranna Msza Święta o godz. 9.00)

Środy i piątki Adwentu – Msze Święte roratnie o godz. 19.30 (serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami)

Spowiedź – pół godziny przed Mszą Świętą – nie odkładajmy spowiedzi aż do samych świąt

'Franciszkowy Plac Budowy' - Roraty 2023

W tym roku podczas naszych Rorat będziemy przyglądać się św. Franciszkowi z Asyżu, któremu zawdzięczamy powstanie pierwszej szopki bożonarodzeniowej w 1223 roku, a więc dokładnie 800 lat temu. 

Nie zapominajmy, by na Roraty przynosić lampiony, których światłem będziemy oświetlać drogę dla przychodzącego Pana Jezusa.

Pod koniec każdej Mszy Świętej roratniej będzie losowana osoba, która zabierze ze sobą do domu figurkę Dzieciątka Jezus, aby przed nią się modlić ze swoją rodziną aż do następnych Rorat. 

W czasie Adwentu dzieci starają się robić jak najwięcej dobrych uczynków i zapisywać je na serduszkach, które potem (podpisane) przynoszą do kościoła na Roraty.

Dodatkowo – po każdych Roratach poniżej pojawi się pytanie konkursowe – odpowiedzi również przynosimy na kartkach-serduszkach (podpisane) – spośród nich wylosujemy zwycięzcę drobnej nagrody.

Zadanie domowe - ciągle aktualne:)

Posłuchaj kilka razy naszej tegorocznej roratniej piosenki pt. „Cuda dzieją się…” i spróbuj się jej nauczyć.

Poniżej wersja KARAOKE z wokalem:

Pytanie konkursowe - środa, 20 grudnia 2023 r.

Gdzie Franciszek zobaczył relikwie żłóbka?

Odpowiedzi zapisane na karteczkach-serduszkach (podpisane imieniem i nazwiskiem) przynosimy na kolejne Roraty i wrzucamy do koszyczka przed ołtarzem.