Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Adwent 2021 w naszej wspólnocie

Niedziele Adwentu – Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00

Środy i piątki Adwentu – Msze Święte roratnie o godz. 19.30 (serdecznie zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami)

Spowiedź – pół godziny przed Mszą Świętą – nie odkładajmy spowiedzi aż do samych świąt

'Strażnik Skarbów' - Roraty ze św. Józefem

W tym roku podczas naszych Rorat będziemy przyglądać się świętemu Józefowi, który wraz z Maryją oczekiwał na narodziny Pana Jezusa.

Nie zapominajmy, by na Roraty przynosić lampiony, których światłem będziemy oświetlać drogę dla przychodzącego Pana Jezusa.

Pod koniec każdej Mszy Świętej roratniej będzie losowana osoba, która zabierze ze sobą do domu figurkę Dzieciątka Jezus, aby przed nią się modlić ze swoją rodziną aż do następnych Rorat. 

W czasie Adwentu dzieci starają się robić jak najwięcej dobrych uczynków i zapisywać je na serduszkach, które potem (podpisane) przynoszą do kościoła na Roraty.

Dodatkowo – po każdych Roratach poniżej pojawi się pytanie konkursowe – odpowiedzi również przynosimy na kartkach-serduszkach (podpisane) – spośród nich wylosujemy zwycięzcę drobnej nagrody.

Pytanie konkursowe - piątek, 17 grudnia 2021 r.

Kogo spotkała w świątyni Święta Rodzina?

Odpowiedzi zapisane na karteczkach-serduszkach (podpisane imieniem i nazwiskiem) przynosimy na kolejne Roraty i wrzucamy do koszyczka przed ołtarzem.