„W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele…” (J 2,1)