Czas zmian - "Rodziny parafialne"

W związku z malejącą liczbą kapłanów, którzy posługują w diecezji Cork & Ross, biskup ordynariusz Finatan Gavin postanowił połączyć istniejące parafie w tzw. Rodziny Parafialne. Oznacza to pogłębioną współpracę pomiędzy sąsiadującymi parafiami – zarówno wśród księży (którzy teraz będą przydzieleni do całej Rodziny Parafialnej, a nie tylko do konkretnej parafii, w której mieszkają), jak i wiernych świeckich.

Diecezja została podzielona na 16 Rodzin Parafialnych. Zmiany wchodzą w życie 10 września 2022 r.

Polecamy tę sprawę w naszych modlitwach, prosimy równocześnie o zapał ewangeliczny dla każdego i każdej z nas, wypraszając także dar powołań do służby Bożej w diecezji Cork & Ross.

 

 

Zmiany, zmiany, zmiany...

Obecnie zaczęło funkcjonować 12 z 16 planowanych Rodzin Parafialnych:

Więcej o nowym rozdziale w życiu diecezji Cork & Ross można poczytać:

https://corkandross.org/families-of-parishes