Pielgrzymka do Mount Melleray - 30.10.2023 r.

W poniedziałek, 30 października 2023 r., rodziny naszej Wspólnoty pielgrzymowały do Groty Matki Bożej i Opactwa Cystersów w Mount Melleray.

Był to czas wspólnej modlitwy na różańcu, wspólnie przeżywana Eucharystia w Opactwie Cystersów, a także radosna agapa (z kiełbaskami na gorąco i słodkimi smakołykami) i wspinaczka pod jubileuszowy krzyż.

Uśmiechy na twarzach wszystkich wyraźnie zachęcają, by takich pielgrzymek było więcej.

Za to pielgrzymowanie do Mount Melleray chwała Panu!