19 marca 2021 r. – 26 czerwca 2022 r.

19 marca 2021 r. rozpoczął się ustanowiony przez Papieża Franciszka Rok Rodziny „Amoris laetitia”, który potrwa do 26 czerwca 2022 r. i zakończy się podczas X Spotkania Rodzin w Rzymie.

Papież Franciszek wymienia trzy główne cele tego wyjątkowego czasu i do ich realizacji nas zachęca:

  1. Rozpowszechniać treść adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, aby dać poznać rodzinom „doświadczenie, że Ewangelia rodziny jest radością, która «napełnia serce i całe życie»”. Rodzina, która odkrywa i doświadcza radości z otrzymania daru i z bycia darem dla Kościoła i dla społeczeństwa, może stać się „światłem w mroku świata”.
  2. Głosić, że sakrament małżeństwa jest darem i że ma w sobie przeobrażającą moc ludzkiej miłości.
  3. Czynić rodziny głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego.

Ważna więc jest odnowa miłości rodzinnej i znaczenia sakramentu małżeństwa, uświadamianie młodym wartości daru z siebie, czynienie troski o rodzinę centrum działań duszpasterskich, z uwzględnieniem problematyki dotyczącej małżonków, dzieci, młodzieży, osób w podeszłym wieku oraz sytuacji trudnych dotykających rodziny. Cele te mają być realizowane poprzez rozpowszechnienie nauczania o rodzinie zawartego w nauce Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem Amoris Laetitia oraz różne inicjatywy duszpasterskie.

Papież do Polaków o rozpoczęciu obchodów Roku Rodziny „Amoris laetitia”:

Niech Maryja, Królowa Polski, wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem Waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas audiencji generalnej w Watykanie. 

Modlitwa św. Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
«narodzonego z Niewiasty»,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.