„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!” (Łk 3,4)