„Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali…” (J 13,34a)