Wypominki

Listopad to miesiąc naszej szczególnej pamięci modlitewnej o zmarłych.

Koperty z kartkami na wypominki dostępne są przy wyjściu z kościoła oraz w zakrystii. Prosimy wypisać imiona i nazwiska swoich bliskich zmarłych w mianowniku, zaznaczając przy okazji, przed którą z Mszy niedzielnych mają być wspominani – poranną czy wieczorną.

Za zmarłych będziemy się modlić w listopadzie także podczas środowego różańca o godz. 19.00.

Ponadto za wszystkich zmarłych wypominanych zostaną odprawione Msze Święte w dniach od 1 do 8 listopada (szczegóły proszę śledzić w Ogłoszeniach).

Ewentualne ofiary z tej okazji można złożyć w kopercie na składkę lub bezpośrednio u księży.

Z serca płynące „Bóg zapłać”.

Odpusty za zmarłych

Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni listopada jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).
3. Spełnienie trzech warunków:
– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie komunii świętej
– odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, komunia święta i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej komunii świętej i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.